ഞങ്ങളേക്കുറിച്ച്

നൈലോൺ ബോർഡ്/ഷീറ്റ്, നൈലോൺ റോഡ്, പിപി റോഡ്, എംസി കാസ്റ്റിംഗ് നൈലോൺ വടി, നൈലോൺ ട്യൂബ്, നൈലോൺ ഗിയർ, നൈലോൺ പുള്ളി, നൈലോൺ സ്ലീവ്, നൈലോൺ പാഡ്, നൈലോൺ ബോൾ, നൈലോൺ ചലഞ്ച്, നൈലോൺ ചലഞ്ച്, എന്നിവയിൽ ഞങ്ങൾ ഷുണ്ട നിർമ്മാതാവിന് 20 വർഷത്തെ പരിചയമുണ്ട്. ,നൈലോൺ സ്റ്റിക്ക്,നൈലോൺ സ്ക്രൂ&നട്ട്സ്,നൈലോൺ വീൽ,നൈലോൺ ഫിറ്റിംഗ്, തുടങ്ങിയവ
പ്രക്രിയയെ ഏകദേശം വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു: എംസി സ്റ്റാറ്റിക് മോൾഡിംഗ്, എക്സ്ട്രൂഷൻ മോൾഡിംഗ്, പോളിമറൈസേഷൻ മോൾഡിംഗ്.

വഴിയിൽ , POM, PE, PP, PTFE, ABS, PVDF, PET, UHMW-PE, PC, PVC, PMMA, മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു;തണ്ടുകൾ;PEEK, PPS, PEI, PSU, PI എന്നിവയും മറ്റ് മെറ്റീരിയലുകളും ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നു.
ഉപഭോക്താക്കൾ ആദ്യം, ഗുണനിലവാരം ആദ്യം, മികച്ച വിലയും സേവനവും എന്ന തത്വത്തിൽ ഞങ്ങൾ നിർബന്ധിക്കുന്നു.നിങ്ങളുമായി ഒരു ദീർഘകാല ബിസിനസ് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിയുന്ന ശക്തമായ വിതരണ ശൃംഖല ചാനലുകളും മികച്ച ഉൽപ്പന്ന നിരയും ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.
ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഒറ്റത്തവണ സേവന പരിഹാരങ്ങൾ നൽകുന്നതിന് ഡിസൈനർമാരുടെ ഒരു മുതിർന്ന ടീം, സൂപ്പർ ഉൽപ്പന്ന വികസന ശേഷി, നൂതന ഉൽപ്പാദന സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രൊഫഷണൽ സെയിൽസ് ടീം എന്നിവ ഞങ്ങൾക്കുണ്ട്.

1

ഷുണ്ട മിഷൻ: ക്രിയേറ്റീവ് ഡിസൈൻ, ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, മികച്ച സേവനം, ഷുണ്ട നിങ്ങളുടെ മികച്ച ചോയ്സ് ആയിരിക്കും.

- നന്ദി!